Behandling av personuppgifter

När du använder vårt beräkningsprogram kommer Moelven att behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter som behandlas kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är de uppgifter du ger oss och den andra är de uppgifter vi får när du använder vår webbplats. Av denna anledning hittar du information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör detta och dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Den behandlingsansvariga för de personuppgifter vi behandlar är Moelven Töreboda AB, med följande kontaktinformation:

Moelven Töreboda AB
Bruksgatan 8, Box 49
545 21 Töreboda
010-122 62 00
info.toreboda@moelven.se
Organisationsnummer: 556023-8023


1. Varför samlar vi in personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in

Vi samlar in följande personuppgifter för de syften som beskrivs här:

  1. För att svara på förfrågningar som kommer in till oss. Namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella personuppgifter som medföljer förfrågan. Behandlingen av personuppgifterna sker baserat på en intresseavvägning. Vi har bedömt att detta ofta är nödvändigt för oss för att kunna hjälpa dig med vad du undrar.
  2. För att få information om användningen av vårt beräkningsprogram.
  3. För att spara vissa av dina indata tills nästa gång du gör en beräkning använder vi cookies (se nedan). Syftet med detta är att underlätta inmatningen av data för dig.


2. Utlämnande av personuppgifter till andra

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan om det inte finns en rättslig grund för ett sådant utlämnande.

All behandling av personuppgifter som vi genomför sker inom EU/EES-området.


3. Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge som det behövs för det syfte för vilket personuppgifterna samlades in.

Detta innebär att personuppgifter som används för användande av beräkningsprogrammet raderas om du avregistrerar dig som användare.


4. Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

Du har rätt att begära insikt, rättelse eller radering av alla personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du begär radering så kan du inte längre använda beräkningsprogrammet.

För att kunna utnyttja dina rättigheter måste du kontakta oss.

Vi kommer att be dig att bekräfta din identitet eller lämna ytterligare information innan du får lov att utnyttja dina rättigheter hos oss. Vi gör detta för att se till att det bara är dig vi ger tillgång till dina personuppgifter – och inte någon som låtsas vara du.


5. Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här eller att vi på annat sätt bryter mot sekretesslagarna, inklusive personuppgiftslagen eller dataskyddsförordningen (GDPR), kan du klaga hos Datainspektionen


6. Webbplatsens cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också samtycka till att kakor används. Här är alltså lite information om vad cookies är och hur de används i Lagerbalksprogrammet.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

Beräkningsprogrammet använder den här typen av cookie för att spara dina indata till nästa gång som du gör en beräkning. Denna indata innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till personnummer, namn, e-postadress eller annan personlig information.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilken kommun som du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Tänk på att du måste ha cookies aktiverade för att beräkningsprogrammet ska fungera. Vill du inte tillåta cookies kan du stänga av det i din webbläsares inställningar.

Läs mer om lagen och dess innebörd på Post och Telestyrelsens hemsida, www.pts.se.